HAIKU, MASSIME E EUFORISMI

HAIKU
MASSIME PARADOSSI / EUFORISMI